ברך 90° - תבריג ש"ת לסיפון

המכלול כולל 1 אום ו-1 אטם

מק”ט

דגם (קטרים D1/D2)

L 1

L 2

I 1

I 2

t

כמות באריזה

כמות במשטח

116194

40 / 32

44

35

70

60

1.8

100

4500

204127

50 / 32

65

61

37.8

35.5

1.8

100

4500

ברך 90° - תבריג ש"ת לסיפון