גיגית כביסה

מק”ט

צבע

כמות באריזה

כמות   במשטח

213255

לבן

בבודדים

120

213256

פרגמון

213257

חום 

גיגית כביסה
גיגית כביסה