חיבור ישיר לאסלה (זקיף) עם ביקורת

מק”ט

דגם (קטרים D1/D2)

L

T

t

כמות באריזה

כמות במשטח

124842

 110  

150

57

2.7

41

820

חיבור ישיר לאסלה (זקיף) עם ביקורת