מושב אסלה הגייני (אנטי ונדליזם) צירי נירוסטה

מק”ט

צבע

כמות באריזה

כמות במשטח

197222

לבן

10

300

197223

פרגמון

197224

אפור

מושב אסלה הגייני (אנטי ונדליזם) צירי נירוסטה