מצוף מילוי הדראולי

מק”ט

קוטר

645306

1/2

636163

3/8

מצוף מילוי הדראולי