מצמדים ארוכים לתיקון (טלסקופ)

מק”ט

דגם (קטרים D1/D2)

L1

L2

T

t

כמות באריזה

כמות במשטח

194898

 110/110 

254.4

67.7

186.7

2.7

16

640

מצמדים ארוכים לתיקון (טלסקופ)