מצרה לתיקון

מק”ט

דגם (קטרים D1/D2)

L1

L2

T

t

כמות באריזה

כמות במשטח

194897

 110/110 

155.9

91.3

64.6

2.7

32

1280

מצרה לתיקון