מצרות

מק”ט

דגם (קטרים D1/D2)

L

T

t

כמות באריזה

כמות במשטח

116581

 110/50  

164

53

2.7

32

1920

116058

160/110

188

63

4.0

21

672

מצרות