מצרות תבריג

המכלול כולל 2 אומים ו-2 אטמים

מק”ט

דגם (קטרים D1/D2)

L 1

I 1

t

כמות באריזה

כמות במשטח

116677

32 / 40

66.4

33.8

1.8

100

4500

116680

32 / 50

77.8

40.6

1.8

100

4500

116212

40 / 50

82.5

40.5

1.8

80

3600

116215

60 / 50

93

48.5

1.8

50

2250

מצרות תבריג