צינורות חלקים

מק”ט

קוטר (D)

אורך (L-cm)

T

כמות באריזה (מטר)

כמות במשטח (מטר)

116180

 32  

400

2.0

40

800

116593

40

400

2.0

40

800

164588

50

400

2.0

40

800

צינורות חלקים