צנרת ש"ת אפורה וניפלים קוטר 40 מ"מ

אורך

מק"ט

אריזה/משטח 40 מ"מ  קוטר (D)

50

116603

700/10

100

116606

600/10

300

116669

200/10

400

116071

100/10

צנרת ש"ת אפורה וניפלים קוטר 40 מ"מ