צנרת ש"ת אפורה וניפלים קוטר 50 מ"מ

אורך

מק"ט

אריזה/משטח 50 מ"מ קוטר (D)

50

116610

500/10

100

119967

 

300

116076

200/10

400

116078

100/10

צנרת ש"ת אפורה וניפלים  קוטר 50 מ"מ