צנרת ש"ת אפורה וניפלים קוטר 75 מ"מ

אורך

מק"ט

אריזה/משטח 75 מ"מ קוטר (D)

50

116612

560/10

100

116084

280/10

300

116091

120/10

400

116093

50/10

צנרת ש"ת אפורה וניפלים קוטר 75 מ"מ