רשת פנימית עגולה

מק”ט

צבע

כמות באריזה

כמות במשטח

610906

לבן

180

8100

635735

פרגמון

661360

אפור

661358

בז'

רשת פנימית עגולה